Informace o projektu

Název projektu Dynamika a organizace chromosomů v průběhu buněčného cyklu a diferenciace za normálních a patologických podmínek
Anglický název projektu -
Zkrácený název projektu -
Registrační číslo P302/12/G157
Datum zahájení projektu 1. 1. 2012
Předpokládané datum
ukončení projektu
31. 12. 2018
Kontaktní adresa Biofyzikální ústav, Akademie věd České republiky, v.v.i.,
Královopolská 135, 612 65 Brno

Příjemce dotace

Název subjektu Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
Právní forma Veř. výzkumná instituce
Typ žadatele Veřejné výzkumné instituce dle zákona č. 341/2005 Sb.,
o veřejných výzkumných institucích
68081707
Číslo datové schránky vpgnqkv
Internetové stránky www.ibp.cz