Personální obsazení

Řídící skupina projektu

Doc., RNDr. Stanislav Kozubek, Dr.Sc.

Prof., RNDr. Ivan Raška, DrSc.

Doc., RNDr. Dušan Cmarko, Ph.D.

Prof., RNDr. Michal Kozubek, Ph.D.

Prof., Ing. Petr Dvořák, Ph.D.

Prof., Ing. Kyra Michalová, Dr. Sc.

Doc., RNDr. Eva Bártová, Ph.D.