Partneři projektu

Biofyzikální ústav AVČR, v.v.i.
Odd. molekulární cytologie a cytometrie

Všeobecná fakultní nemocnice, 1. LF UK, Praha
Centrum onkocytogenetiky

Fakulta informatiky, MU
Centrum analýzy biomedicínského obrazu

Lékařská fakulta Mu, Brno
Biologický ústav

1. Lékařská fakulta UK, Praha
Ústav buněčné biologie a patologie