Cíl projektu

Projekt excelence P302/12/G157 je pokračováním úspěšného Centra základního výzkumu LC535 a propojuje nejlepší české týmy pracující v jedné z nejvíce kompetitivních oblastí vědy, biologii buněčného jádra, funkce genomu i epigenomu a uspořádání i dynamiky chromatinu/chromosomů. Důležitým prvkem, který je společný všem výzkumným týmům projektu je inovativní využívání pokročilých zobrazovacích technik počínaje fluorescenční mikroskopii s vysokým rozlišením až k elektronové kryomikroskopii hydratovaných vzorků. Takto bude možné řešit řadu problémů, které zatím nebyly uspokojivě vyřešeny konvenčními přístupy. Nehledě na značný pokrok v poznání chromatinu/chromosomů, který vedl k formulování řady základních mechanismů, syntetický pohled zatím nebyl formulován. Globálním odborným cílem projektu je proto rozšíření poznatků o uspořádání chromatinu/chromosomů a jejich dynamice.

Hlavním cílem projektu je vytvoření funkční výzkumné struktury, která zajistí (i) multidisciplinární přistup založený na spolupráci mezi nejlepšími výzkumnými týmy, (ii) těsnou spolupráci mezi Akademii věd a univerzitami v České republice, (iii) vysokou přidanou hodnotu založenou na využití zkušeností, zařízení a dalších zdrojů všech skupin projektu vedoucí k významným synergickým efektům, (iv) vytvoření podstatně větší kritické velikosti zdrojů, která umožní řešení komplexních úkolů a (v) vzdělávaní nové generace mladých vědců, kteří budou dobře připraveni na kompetitivní prostředí v tomto vědním oboru. Široká mezinárodní spolupráce, která již ve skupinách projektu existuje, bude dále expandovat. Excelence účastnících se týmů (měřená počtem vysoce kvalitních výsledků) bude podstatně růst a jejich mezinárodní uznání se tak zlepší.